2014-03-16

Lördagens klubbtur började ....

..... faktiskt fisklöst på ett inte alltför okänt ställe. Högvatten i norra sundet och lågvatten i södra gjorde att det strömmade ganska friskt på mitten.

Omflyttning norrut innan Anders fick sin fisk.