2014-06-01

Björkaån

Det är något visst med björkaån....växter och blommor i all sin prakt, flicksländor och insekter, göken som ko-ko'ar, sädesärlor som jagar kläckande danicor, och inte minst, fantastiska öringar....

Gös

En tur till Ringsjön på premiärdagen för gös. En på grillen och 5 fick friheten åter. Ett antal hugg och tappade.