2019-10-19

Påfyllning i flugasken

Sa någon att jag föredrog svart...?

Inga kommentarer: