2012-10-31

Äntligen...............

Jag fick precis följande mejl från Länsstyrelsen i Skåne. Läs och njut! /Finn

Strandnära nätfiske i havet förbjuds vintertid
Från 1 januari 2013 ändras reglerna för nätfiske i Skåne. Strandnära nätfiske i havet förbjuds under vinterhalvåret. Dessutom införs regler för hur länge nät får stå ute och vilka redskap som får användas. Beslutet meddelas av Havs- och vattenmyndigheten i dag.

– Beslutet är mycket värdefullt för att värna fiskebestånden i Skåne och grundar sig delvis på ett förslag från Länsstyrelsen Skåne, säger fiskeridirektör Johan Wagnström.

Det finns flera anledningar till att nätfisket regleras. Grundområdena – områden med djup upp till tre meter – längs de skånska kusterna är viktiga för flera fiskarter, exempelvis torsk, gädda och havsöring, både vad gäller lek och sökandet efter föda. Grundområdena fungerar även som barnkammare för horngädda, sjurygg och flera arter av plattfisk.

En annan orsak är att skydda havsöringen. Havsöring är fredad under hösten. Om den då fångas i nät måste den sättas tillbaka, något som har varit svårt att övervaka.

  – Nu kan vi äntligen skydda havsöringen i stället för att den nätfiskas av misstag och kastas tillbaka död i havet, säger Johan Wagnström.

Nya bestämmelser:
• Reglerna omfattar fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter, enligt gällande sjökort.
Nätfiske inom dessa områden förbjuds på kuststräckan från Kullen till länsgränsen mot Blekinge 15 september–30 april. Norr om Kullen gäller förbudet mellan 1 oktober och 30 april. I det förstnämnda området införs dessutom en minsta maskstorlek på 130 mm för att inte fånga havsöringar under minimimåttet.
• Mellan 1 maj och 14 september införs ett krav på att nät inte får stå ute mellan 10.00 och 16.00. Detta för att undvika att nät står ute under flera dygn utan att vittjas.
• För att begränsa omfattningen på det strandnära yrkesmässiga nätfisket får högst 180 meter nät per fiskare användas på grundområdena. Länsstyrelsen kan medge undantag från denna begränsning för småskaligt yrkesfiske, om det kan tillåtas ur fiskevårdssynpunkt.

För mer information, kontakta Johan Wagnström, fiskeridirektör, telefon: 040/044-25 20 36, 070-37 97 766.

4 kommentarer:

IIB sa...

Suveränt, vi har väntat mycket längre än 8 år.

Nu gäller det bara att hoppas på att det håller, praktiskt och politiskt.

Esox sa...

Drömmer jag? Eller är undrens tid inte förbi! Tänk att förnuftet till slut skulle segra över enfalden. Det är svårt att tycka synd om alla "husbehovsnätläggare" som blir utan "lax", gädda m.m. till sina kompisar eller sig själva. Dessutom skattefria extrainkomster. Mitt öga är i alla fall torrt.

Tord Andreasson sa...

Glädjande nyheter, hellre ett sent beslut än aldrig.

Bestämmerna gäller redan från 1 jan 2013.

Protokoll från mötet där detta beslutades finns här: http://www.havochvatten.se/download/18.19fef33c13a77c96b19e56/1351594341283/Nya+f%C3%B6reskrifter+n%C3%A4tfiske.pdf

I detta protokoll kan man läsa att reglerna tyvärr inte gäller i Blekinge där man vill se över fiskereglerna.

Zigge sa...

Nu skall bara sportfiskarna leva upp till reglerna också. Vi grillade korv i söndags nere i Kämpingebukten, och på ett av reven stod ett gäng kustfiskare utvadade. Tveksamt om dom fiskade efter torsk.....