2007-05-01

Leopardbotten


Sträckan nära flygplatsen på Bornholm är mycket intressant ur fiskesynpunkt med s.k. "leopardbotten".

Inga kommentarer: